Canada là nước có diện tích đứng thứ 2 thế giới sau Liên Bang Nga. Đây là một đất nước yên bình nằm ở cực Bắc của Bắc Mỹ có khí hậu ôn đới, có những rừng phong ngập sắc đỏ khi trời vừa sang thu. Canada còn là một trong những đất nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới và được chọn là nơi sinh sống và học tập của nhiều du học sinh quốc tế.

Theo Bảng xếp hạng các trường ĐH trên thế giới QS World University Rankings năm học 2013 – 2014, các trường đại học hàng đầu của Canada được xếp theo thứ tự sau đây:

Top các trường Đại học hàng đầu Ontario

– Đại học Toronto (xếp hạng 17 thế giới; thứ 1 tại Canada)

– Đại học McMaster (xếp hạng 140 thế giới; thứ 6 tại Canada)

– Đại học Waterloo (xếp hạng 180 thế giới; thứ 7 tại Canada)

– Đại học Queen (xếp hạng 189 thế giới; thứ  8 tại Canada)

– Đại học Tây Ontario ( xếp hạng 199 thế giới; thứ 9 tạiCanada)

– Đại học Ottawa (xếp hạng 227 thế giới; thứ 11 tại Canada)

– Đại học York (xếp trong hạng 401-410 thế giới; thứ 16 tạiCanada)

– Đại học Guelph (xếp trong hạng 461-470 thế giới; thứ 21 tạiCanada)

– Đại học Carleton (xếp trong hạng 501-550 thế giới; thứ 23 tạiCanada)

– Đại học Ryerson (xếp trong hạng 700 thế giới; thứ 25 tạiCanada)

– Đại học Windsor (xếp trong hạng 700 thế giới; thứ 26 tạiCanada)

Top các trường Đại học hàng đầu Quebec

– Đại học McGill (xếp hạng 21 thế giới; thứ 2 tại Canada)

– Đại học Montréal (xếp hạng 92 thế giới; thứ 4 tại Canada)

– Đại học Laval (xếp hạng 329 thế giới; thứ 15 tại Canada)

– Đại học Quebec (xếp trong hạng 411-420 thế giới; thứ 17 tạiCanada)

– Đại học Sherbrooke (xếp trong hạng 441-450 thế giới; thứ 20 tại Canada)

– Đại học Concordia (xếp trong hạng 481-490 thế giới; thứ 22 tại Canada)

Top các trường Đại học hàng đầu British Columbia

– Đại học British Columbia (xếp hạng 49 thế giới; thứ 3 tạiCanada)

– Đại học Simon Fraser (xếp hạng 244 thế giới; thứ 13 tạiCanada)

– Đại học Victoria (xếp hạng 321 thế giới; thứ 14 tại Canada)

Top các trường Đại học hàng đầu Alberta

– Đại học Alberta (xếp hạng 96 thế giới; thứ 5 tại Canada)

– Đại học Calgary (xếp hạng 201 thế giới; thứ 10 tại Canada)

Các trường Đại học hàng đầu khác của Canada

– Đại học Dalhousie (xếp hạng 244 thế giới; thứ 12 tại Canada) , tỉnh Nova Scotia

– Đại học Saskatchewan (xếp trong hạng 421-430 thế giới; thứ 18 tại Canada) ,tỉnh Saskatchewan

– Đại học Manitoba (xếp trong hạng 431-440 thế giới; thứ 19 tại Canada) .tỉnh Manitoba

– Đại học Newfoundland (Memorial University of Newfoundland) (xếp trong hạng 601-650 thế giới; thứ 24  tại Canada), tỉnh Newfoundland và Labrador.