Ứng viên có tay nghề trong những lĩnh vực nước Úc có nhu cầu, có thể nộp đơn xin định cư một cách hợp pháp. Đây là lựa chọn phổ biến cho du học sinh mốn tiếp tục sinh sống tại Úc. Các bạn có thể nộp đơn xin định cư độc lập hoặc được giới thiệu và bảo lãnh của khu vực bạn đang sống.

Visa tay nghề cho ứng viên độc lập – Subclass 189

- Được mời nộp hồ sơ.

- Dưới 50 tuổi.

- Ngành nghể làm việc có trong danh mục ưu tiên (SOL).

- Đã được thẩm định ngành nghể phù hợp cho vị trí công việc .

- Trình độ Tiếng Anh thành thạo (tối thiểu IELTS 6.0 điểm cho mỗi kỹ năng)

- Đạt số điểm đánh giá tối thiểu theo thang điểm di trú.

Những người có thể cùng xin visa 189 đương đơn

- Vợ chồng chính thức hoặc chưa chính thức.

- Con đẻ hoặc con riêng của vợ/chồng.

- Người thân phụ thuộc khác.

Visa tay nghề cho ứng viên được bảo lãnh – Subclass 190

- Dưới 50 tuổi

- Được một Cơ quan chính phủ thuộc Tiểu bang/ Vùng lãnh thổ bảo lãnh.

- Có thư mời nộp hồ sơ của chính phủ Úc.

- Chứng minh danh sách các vị trí việc làm xin bảo lãnh do chính quyền từng tiểu Bang/vùng lãnh thổ Úc ban hành.

- Đã được thẩm định ngành nghể phù hợp cho vị trí công việc đó

- Trình độ Tiếng Anh thành thạo (tối thiểu IELTS 6.0)

- Đạt tối thiểu 60 điểm đánh giá theo thang điểm di trú.

Những người có thể cùng xin visa 190 đương đơn

- Vợ chồng/ Bạn đời chưa chính thức.

- Con đẻ hoặc con riêng của vợ/chồng.

- Người thân phụ thuộc khác.

 Tham khảo them:

 - https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/189-

 - https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/190-

- https://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/SOL