Na Uy cũng như nhiều quốc gia Châu Âu khác thường có chính sách hỗ trợ học bổng cho sinh viên các nước đang phát triển. Mục tiêu của chương trình là góp phần nâng cao năng lực người lao động thông qua giáo dục để họ trở về phục vụ cho đất nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước có sinh viên theo học. Mời bạn xem thông tin tại đây để tìm cho mình chương trình học bổng phù hợp năm 2015/16.

Tiêu chuẩn chọn lựa chọn đối với tất cả các ứng viên:

  • Có bằng trung học.
  • Đã học tối thiểu hai năm đại học ở trong nước.
  • Một số trường hợp ngoại lệ có thể chấp nhận bằng cấp các khóa học giáo dục chuyên nghiệp.

Điều kiện tham gia xin học bổng:

  • Phải nộp trực tiếp từ nơi bạn  sống.
  • Phải lên kế hoạch và nộp đơn trước một năm khi khóa học bắt đầu.
  • Phải là công dân các quốc gia có tên trong danh sách mà Chính phủ Na Uy chỉ định.

Số lượng học bổng và số lượng sinh viên nhận học bổng:

Tổng số sinh viên Chính phủ muốn trao học bổng là 1.100 sinh viên trong đó có 800 sinh viên đến từ các nước đang phát triển ở phía và 300 quốc gia ở Tây Balkan, Đông Âu và Trung Á.

Trị giá của học bổng:

Mỗi suốt học bổng cho mỗi sinh viên tương đương với số tiền Chính phủ dành cho sinh viên bản địa và học chương trình học như nhau, 40% số tiền học bổng sẽ tính như phần thưởng và 60% như vốn vay. Sinh viên nước ngoài nào học xong mà về nước thì được miễn số tiền vay, sinh viên bản địa nếu rời khỏi Na uy làm ở quốc gia khác thì phải  trả lại 60% đã vay.