Chương trình học bổng Chevening

Học bổng Chevening là một chương trình danh giá, thường niên của Bộ Ngoại Giao Anh nhằm thu hút nhân tài từ hơn 118 quốc gia đến học tại các cơ sở đào tạo tại Anh quốc. Học bổng dành cho những cá nhân tài năng theo học khóa cao học. Tùy vào ngành học, song thông thường không có sự ràng buộc về trường học tại Anh, và thời gian học là 1 năm.

Các ứng viên có thể nộp hồ sơ xin cấp học bổng trong mọi lĩnh vực, nhưng ưu tiên cho các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa Anh Quốc và Việt Nam

Giá trị Học bổng toàn phần Chevening

Các suất học bổng toàn phần dành cho ứng viên bao gồm:

- Chi phí thị xin thực nhập cảnh;

- Toàn bộ học phí của khóa học ( có thể lên đến 12.000 Bảng Anh ) , tiền chi tiêu hàng tháng. Số tiền này sẽ phụ thuộc vào việc bạn học ở đâu tại Anh Quốc;

-  Kinh phí  đi lại giữa 2 nước với chuyến đi đã được cho phép;

- Một khoản tiền trợ cấp khi đến và hành lý quá cước;

- Một bài luận văn hoặc luận văn được chấp thuận (nếu được yêu cầu);

( Giá trị học bổng có thể sẽ thay đổi trong một số trường hợp được nêu chi tiết tại “Điều khoản của chương trình” )

Ứng viên tham gia học bổng Chevening

- Công dân Việt Nam , những người có sẽ trở về làm việc nước ít nhất 2 năm kể từ thời điểm kết thúc khoá học.( những người mang hai quốc tịch không được tham gia )

- Các ứng viên phải có thành tích học tập xuất sắc (tương đương “upper secondclass honours” tại Anh) và ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.

- Ứng viên  cần phải đăng ký 3 chương trình học khác nhau và sẽ được nhận vào một chương trình nếu hội tụ đầy đủ điều kiện. Các ứng viên phải cung cấp thông tin về khả năng tiếng Anh của mình:

     1.) IELTS: Tổng điểm:  6.5 .Điểm tối thiểu trong các kỹ năng : Nghe  5.5; Đọc  5.5; Nói  5.5; Viết  5.5; hoặc

     2.) TOEFL iBT: Tổng điểm: 79. Điểm tối thiểu trong các kỹ năng : Nghe 17; Đọc  18; Nói  20; Viết  17; hoặc

     3.) Pearson PTE Academic : Tổng điểm: 58. Điểm tối thiểu trong các kỹ năng : Nghe  42; Đọc  42; Nói  42; Viết  42;

  và tham gia các bài  test của Chevening

- Bạn chưa từng tham gia bất cứ chương trình học bổng cấp Chính phủ nào tại Anh quốc

Tiêu chí và hạn nộp hồ sơ

Thông thường , cũng như các trương chình học bổng khác, bạn cần phải cung cấp mọi giấy tờ cần thiết, thư mời hay thư giới thiệu, các bài luận hoặc bài viết .Mục tiêu của chương trình là đào tạo các nhà lãnh đạo tương lại , nên việc bạn chứng minh khả năng này của bạn là rất quan trọng. Kinh nghiệm làm việc có thể trong các tổ chức từ thiện không hưởng lương  hoặc phi chính phủ. Bạn cần lựa chọn trương chình học cho bản thân và nộp hồ sơ trước ngày 14.7.2016.

Thông tin tham khảo tại  http://www.chevening.org/vietnam