Visa 485  dành cho các sinh viên vừa mới hoàn thành chương trình học của họ tại Úc. Visa cho phép bạn tiếp tục sống, học tập và làm việc ở Úc ( visa  tạm thời ). 

Graduate Work stream: dành cho các sinh viên quốc tế có trìnd độ ngang hoặc thấp hơn đại học, tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo tại Úc với kỹ năng và bằng cấp liên quan tới một ngành nghề nằm trong danh sách SOL ( ngành nghề ưu tiên ).Visa này có giá trị trong 18 tháng kể từ ngày cấp.

Post Study Work stream: dành cho các sinh viên quốc tế tốt nghiệp bậc đại học trở lên ở bất kể ngành học nào tại một cơ sở đào tạo Úc. Visa này chỉ dành cho các ứng viên đã nộp đơn xin, hoặc được cấp visa sinh viên lần đầu tới Úc từ ngày 5.11.2011 và đã được chấp nhận. Visa này có thể có giá trị lên tới 4 năm, tùy thuộc vào bằng cấp,phân ngành của ứng viên.

Điều kiện cấp visa 485 :

+) Dưới 50 tuổi

+) Bạn đang ở trong lãnh thổ Úc và đang có visa sinh viên hợp lệ hoặc trong vòng  6 tháng trước. Visa hợp lệ bao gồm:

     – Visa 572: Đào tạo nghề

     – Visa 573: Đại học & Sau đại học (course work)

     – Visa 574: Thạc sỹ nghiên cứu

+) Trình độ Tiếng Anh thành thạo (tối thiểu IELTS 6.0)

+) Đáp ứng điều kiện đã học tập tại Úc trong 2 năm trong vòng 6 tháng qua:

+) Các khoá học của ứng viên đã được đăng ký trên CRICOS

+) Các khoá học được dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh.

+) Tham gia các khoá học có thời lượng thiết kế từ 2 năm trở lên (tương đương 92 tuần) (*)

+) Hoàn thành các khoá học trong trong tối thiểu 16 tháng (*)

+) Các khoá học nâng cao Tiếng Anh hoặc dự bị đều không hợp lệ để áp dụng vào trường hợp này.

Những người có thể cùng xin visa 485 với người nộp đơn chính

- Vợ chồng/ Bạn đời chưa chính thức.

- Con đẻ hoặc con riêng của vợ/chồng.

- Họ hàng phụ thuộc khác sống cùng với người lao động.

Diện visa này cho phép bạn và gia đình, những người ăn theo tạm trú hợp pháp tại Úc sau khi kết thúc khoá học.

Tham khảo: https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/485-