Luật Di Trú Canada nhận di dân xin nhập cư đến Canada theo nhiều diện, các diện này bao gồm đoàn tụ gia đình, nhân tài, đầu tư v.v.  Đối tượng di dân có thể thông qua đó để xin tư cách thường trú định cư ở Canada. Trong phần này chúng tôi chỉ tập trung vào diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình, quyền lợi, điều kiện và thủ tục xin bảo lãnh thân nhân nhập cư để đoàn tụ với gia đình. Đây là những  thông tin tổng quát, có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm khác nhau. Quý Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để giải đáp các thắc mắc, nhằm tăng khả năng thành công hồ sơ xin nhập cư.

Ai có thể được bảo lãnh?

Quý vị có quyền bảo lãnh những thân nhân dưới đây theo diện đoàn tụ gia đình:

1., Người phối ngẩu trên 16 tuổi có  hôn thú hợp pháp của mình

2., Người bạn đời sống chung không hôn thú trên 16 tuổi, cùng phái hoặc khác phái mà đã sống chung với quý vị như vợ chồng ít nhất một năm trở lên.

3., Người tình nhân trên 16 tuổi, cùng phái hay khác phái đang sống ở nước ngoài, có quan hệ thân mật với quý vị ít nhất một năm trở lên nhưng có ràng buộc về pháp lý hay những lý do ngoài ý muốn nên không thể kết hôn hay sống chung với nhau như vợ chồng ví dụ như khuynh hướng phái biệt (luật pháp nơi đó cấm hôn nhân đồng tính)  

4., Cha mẹ và ông bà nội ngoại của mình  (Xin lưu ý rằng, bắt đầu từ ngày 05 tháng 11 năm 2011, Bộ Di Trú tạm ngưng không nhận đơn xin bảo lãnh mới cho ông bà cha mẹ trong 2 năm tới,  bắt đầu từ ngày 01 tháng 12 năm 2011, bạn có thể xin siêu visa cho ông bà cha mẹ đến Canada thăm viếng con cháu,  đây là loại chiếu khán du lịch đến Canada trong thời hạn hai năm mà không cần phải xin gia hạn với điều kiện là họ phải mua bảo hiểm y tế tư ở Canada cho thời gian cư ngụ trong Canada.  Chiếu khán này được cấp trong vòng 8 tuần nếu đủ tiêu chuẩn.)

5., Con độc thân dưới 18 tuổi mà người bảo lảnh đang xin nuôi

6., Anh, chị, em, cháu của mình mồ côi cả cha lẩn mẹ, dưới 18 tuổi chưa lập gia đình và không có quan hệ sống chung như vợ chồng với một người khác

7., Con phụ thuộc là một trong hai trường  hợp 1.) là con ruột của người bảo lãnh và chưa từng bị người khác xin nuôi ngoại trừ người đó là vợ hoặc chồng hợp pháp hay sống chung của người bảo  lãnh 2.) là con xin nuôi hợp pháp của người bảo lãnh, đồng thời, đứa con này còn phải hội đủ một trong các điều kiện sau đây mới thuộc diện phụ thuộc vào cha mẹ:

   a, Dưới 22 tuổi, chưa lập gia đình và không sống chung như vợ chồng với một người khác hoặc

   b, Dưới 22 tuổi đã lập gia đình hay trong quan hệ sống chung, hoặc trên 22 tuổi, chưa lập gia đình và không sống chung như vợ chồng với một người khác, nhưng vẩn còn phụ thuộc vào cha mẹ nuôi dưỡng, là sinh viên toàn thời gian trong nền giáo dục chính qui và đã đi học liên tục không gián đoạn từ lúc chưa đủ 22 tuổi (hoặc từ lúc lập gia đình hay sống chung nếu việc này xảy ra trước 22 tuổi).

   c., Trên 22 tuổi nhưng trước 22 tuổi đã và đang còn phụ thuộc vào cha mẹ nuôi dưỡng vì lý do bệnh tật.

8., Nếu quý vị không có vợ hoặc chồng hợp pháp hoặc sống chung, con cái, cha mẹ, ông bà, anh chị em, cô, dì, cậu, chú, bác, cháu là thường trú dân hoặc công dân Canada và không có ai thuộc diện đoàn tụ gia đình mà quý vị có thể bảo lảnh. thì quý vị có quyền chọn bất cứ một thân nhân bất luận tuổi tác để bảo lảnh đến Canada.  

Ai có thể làm bảo lãnh?

Người bảo lảnh phải:

1., 18 tuổi trở lên

2., Là thường trú dân hoặc công dân Canada

3., Đang cư trú  tại Canada và sẽ tiếp tục cư trú tại Canada trong thời gian xúc tiến thủ tục bảo lãnh.  Nếu là công dân Canada đang sống ở nước ngoài, quý vị có quyền xúc tiến bảo lảnh vợ chồng hợp pháp hoặc sống chung, con cái phụ thuộc của mình dù quý vị không cư trú tại  Canada lúc làm thủ tục bảo lãnh, nhưng phải chứng minh rằng quý vị sẽ cùng  những người thân nhân này sẽ trở về Canada để sống khi họ được cấp giấy tờ nhập cư.

4., Hội đủ điều kiện tài chính để bảo lãnh

 Quý vị không được bảo lãnh nếu mình: 

1., Đang chờ bị trục xuất khỏi Canada

2., Đang ở tù

3., Đang ở trong thời hạn phá sản chưa kết thúc

4., Bị kết án theo Luật Hình Sự trong và ngoài Canada về tội mưu hại,  cưỡng bức hay đe dọa xâm phạm tính dục con cái của mình và con riêng của vợ chồng hợp pháp hoặc sống chung, hoặc người nhà của mình.  Nếu bị kết án ở Canada,  Quý vị chỉ có thể bảo lãnh sau khi được xóa trong lý lịch hình sự hoặc phảI chờ 5 năm tính từ ngày hoàn tất xong bản án.   Nếu bị kết tội ở nước ngoài, thì phải chờ 5 năm tính từ ngày hoàn tất xong bản án mới có quyền bảo lãnh.

5., Đang lãnh tiền trợ cấp xã hội mà không phải vì lý do bệnh tật

6., Đã từng bội ước trách nhiệm bảo lãnh trong nhiệm kỳ bảo lãnh trước,  làm cho những thân nhân được bảo lãnh trong nhiệm kỳ đó phải sống nhờ vào trợ cấp xã hội – nhưng nếu người bảo lãnh hoàn trã lại toàn bộ số tiền trợ cấp xã hội mà thân nhân đã lãnh sẽ không bị xem như hủy ước

7., Không tuân hành lệnh tòa để trã tiền cấp dưỡng bao gồm cấp dưỡng nuôi con

8., Chưa trả hết các món nợ về di trú

Người đứng chung bảo lãnh cũng phải hội đủ tất cả các điều kiện trên thì mức thu nhập của họ mới được cộng chung với người bảo lãnh.

Trong thời gian hồ sơ đang xúc tiến, hồ sơ sẽ bị đình chỉ chờ kết quả,  nếu người bảo lãnh: 

1., Bị kiện, truy tố về tội danh hình sự mà có thể bị kết án tù ít nhất là 10 năm

2., Tư cách thường trú hoặc công dân của chính họ đang bị điều tra để thu hồi

3., Bị Bộ Công Dân và Di Trú cũng như Tổng Cố Vấn Pháp Luật của Canada xác định họ thuộc diện cấm nhập cảnh vì nguy hại an ninh, có tiền án hình sự nghiêm trọng, vi phạm nhân quyền quốc tế, hoặc tội phạm có tổ chức.

4., Bị quyết định hủy hay thu thồi tư cách thường trú và đang kháng cáo

Năm năm cấm bảo lãnh vợ chồng kết hôn hay sống chung

Bắt đầu từ ngày 02 tháng ba năm 2012, những người đi theo diện bảo lãnh vợ chồng kết hôn hay sống chung sẽ bị cấm bảo lãnh một người phối ngẩu khác trong 5 năm đầu từ ngày nhập cư Canada, cho dù họ đã nhập tịch Canada trong thời gian này.  Diện cấm chỉ áp dụng khi bảo lãnh phối ngẫu nhưng không ảnh hưởng đến trường hợp bảo lãnh các thành viên gia đình khác.

Người đứng chung bảo lãnh

Nếu người bảo lảnh không đủ điều kiện tài chính để bảo lãnh, thì người vợ/chồng có hôn thú hoặc sống chung hơn 1 năm của họ có quyền đứng chung đơn bảo lãnh.  Tiền thu nhập của họ có thể cộng chung vào để bảo lãnh.  Người đứng chung đơn bảo lãnh phải là:

1., Trên 18 tuổi

2., Công dân Canada hoặc có tư cách thường trú ở Canada 

3., Hiện đang cư trú và sẽ tiếp tục cư trú tại Canada

4.,Hội đủ các điều kiện đòi hỏi như người bảo lãnh

Điều kiện tài chính để bảo lãnh:

1., Mức thu nhập trong 12 tháng gần nhất phải đạt tiêu chuẩn thu nhập tối thiểu (LICO) do Bộ Di Trú định ra để đánh giá khả năng bảo lãnh.  Mức thu nhập tối thiểu được cập nhật hàng năm.

2., Trong trường hợp bảo lãnh người phối ngẫu và con cái phụ thuộc dưới 22 tuổi không có con phụ thuộc, người bảo lãnh không cần đạt mức thu nhập tối thiểu đòi hỏi để bảo lãnh, nhưng không được xin bão lãnh nếu họ đang lãnh tiền trợ cấp xã hội trừ trường hợp vì lý do bệnh tật

3., Mức thu nhập tối thiểu được tính theo số đầu người trong hộ, cộng với số người đã bão lãnh nhưng chưa hết nhiệm kỳ và số người sẽ được bão lãnh lần này.  Biểu đồ về mức thu nhập tối thiểu được kèm trong phần tài liệu hướng dẫn xin bảo lãnh.

4., Mẩu đơn đánh giá về tài chính kèm trong phần đơn bảo lãnh liệt ra những loại thu nhập được tính, trong đó bao gồm tiền lương, thu nhập từ kinh doanh, thương mại, đầu tư, tiền cho thuê nhà, tiền hưu trí, các loại tiền trợ cấp đặc biệt trong chương trình bảo hiểm công việc như tiền bệnh, tiền sản phụ và trợ cấp cha mẹ, tiền bù cao niên v.v. 

Trách nhiệm của người bảo lãnh:

Hiệp ước tài trợ mà đương sự và người đứng chung bảo lãnh ký có hiệu lực trên luật pháp.  Người ký có trách nhiệm pháp lý nuôi những người được bảo lãnh bằng cách cung cấp ăn ở và các nhu cầu sinh hoạt trong nhiệm kỳ bảo lãnh.  Nhiệm kỳ dài hay ngắn sẽ tùy vào thân nhân được bảo lãnh là ai. 

Người bảo lãnh, người đứng chung bảo lãnh và thân nhân được bảo lãnh đều phải ký tên vào hiệp ước tài trợ. Giấy này xác định quyền lợi và trách nhiệm về việc bảo lãnh và được kèm chung với đơn xin bảo lãnh nhập cư.

Đặt điều kiện thường trú cho diện bảo lãnh phối ngẫu

Những đơn xin bảo lãnh vợ chồng kết hôn hay sống chung nộp sau ngày 25 tháng 10, 2012, nếu khi nộp đơn mà mối quan hệ hôn phối ngắn hơn 2 năm hay không có con chung, thì người nhập cư sẽ bị ràng buộc điều kiện phải sống chung với người bảo lãnh ít nhất 2 năm sau khi nhập cảnh.  Nếu không thì họ có thể bị thu hồi tư cách thường trú và bị trục xuất.   Nhưng nếu quan hệ đổ vỡ vì bị ngược đãi hay bạo lực gia đình thì sẽ được xét là ngoại lệ. 

Nhiệm kỳ bảo lãnh:

1., Nếu bảo lãnh vợ chồng, người bạn đời sống chung, tình nhân và con cái trên 22 tuổi thì nhiệm kỳ là 3 năm từ ngày nhập cảnh

2., Nếu bảo lãnh con phụ thuộc dưới 22 tuổi thì nhiệm kỳ bảo lãnh sẽ là 10 năm tính từ ngày nhập cảnh hoặc khi đứa con đủ 25 tuổi

3., 10  năm từ ngày nhập cảnh cho tất cả các thân nhân khác  

Khi người bảo lãnh hoặc người đứng chung bảo lãnh bội ước không chịu nuôi người thân mình bảo lãnh và để họ sống nhờ vào trợ cấp xã hội trong thời gian nhiệm kỳ bảo lãnh chưa hết hạn,  thì Bộ Di Trú sẽ cấm không họ bảo lãnh bất cứ người thân nào cho đến khi họ hoàn trả toàn bộ số tiền trợ cấp xã hội mà thân nhân đã lãnh. Ký hiệp ước  tài trợ là cam kết trách nhiệm pháp lý quan trọng với chính phủ Canada.  Người bảo lãnh và người đứng chung bảo lãnh sẽ chịu chung trách nhiệm pháp lý nếu bội ước. 

Tiến trình bảo lãnh:

Thông thường thủ tục xin nhập cư theo diện bảo lãnh được hoàn tất ở nước ngoài nơi thân nhân được bảo lãnh cư trú.  Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt,  nếu thân nhân đã ở trong Canada, họ có thể hoàn tất thủ tục xin nhập cư ngay tại Canada.

Để lấy đơn xin bảo lãnh, quý vị có thể gọi 1-888-242-2100 yêu cầu Sở Di trú gửi đơn cho mình.  Đơn cũng có thể in ra từ trang web  www.cic.gc.ca.  Một số đơn phải điền và gửi nộp, một số khác phải điền trên mạng.

Điều quan trọng là phải hoàn tất các mẫu đơn một cách chính xác và thành thực.  Che giấu thông tin và gian dối sẽ dẩn đến bị điều tra và kéo dài thời gian xét duyệt hồ sơ.

Mẫu  đơn xin bảo lãnh cho vợ chồng, người bạn đời sống chung, tình nhân và con phụ thuộc khác với mẫu đơn bảo lãnh các thân nhân khác trong diện đoàn tụ.  mỗi loại đơn đều được kèm phần thông tin hướng dẫn giúp điền đơn và danh sách các tài liệu cần nộp kèm.  Quý vị phải dựa vào danh sách này để gửi đầy đủ giấy tờ cần thiết, tránh hồ sơ bị trả lại hoặc trì hoãn.

1.  Thủ tục bảo lãnh thân nhân ở hải ngoại

Tập hồ sơ xin bảo lãnh thân nhân ở hải ngoại bao gồm tất cả các mẩu đơn dành cho người bảo lãnh và người thân nhân xin nhập cư để hoàn tất và ký tên rồi mới gửi đến Trung Tâm Xử Lý Hổ Sơ ở Mississauga (Case Processing Centre (CPC).  Đây là nơi xét đơn sơ bộ để xem đơn có hoàn tất đầy đủ và người bảo lãnh có hội đủ điều kiện bảo lãnh không.  Nếu người bảo lãnh không đủ điều kiện, thì họ sẽ đóng hồ sơ, giữ lại $75 và hoàn trả số tiền còn lại cho người xin bảo lãnh.  Đương sự có quyền yêu cầu hồ sơ được tiếp tục xúc tiến dù không đủ tiêu chuẩn.  Nếu hồ sơ đủ tiêu chuẩn hoặc được tiếp tục xúc tiến theo yêu cầu, thì sẽ được chuyển đến lãnh sự quán Canada nơi người xin nhập cư đang sống để tiếp tục hoàn tất thủ tục xin nhập cư.

Sau khi hồ sơ được chuyển đến Văn phòng lãnh sự quán để hoàn tất thủ tục xin nhập cư, sau khi xem xét các tài liệu trong hồ sơ có đúng tiêu chuẩn và yêu cầu đương sự cung cấp các giấy tờ cần thiết, đương sự sẽ được yêu cầu khám sức khỏe và điều tra lý lịch hình sự

Đôi khi đương sự sẽ được mời đến văn phòng lãnh sự quán để được phỏng vấn nếu viên chức cần bổ xung thông tin .  Trong trường hợp bảo lãnh vợ chồng có hôn thú hoặc sống chung, lãnh sự quán đôi khi có nghi vấn về sự chân thật của mối quan hệ.  Điều quan trọng là phải chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn.

Sau khi tất cả thủ tục hoàn tất và hợp lệ, Lãnh sự quán sẽ thông báo quyết định cấp giấy tờ nhập cư và gửi cho đương sự giấy xác minh thường trú dân(confirmation of Permanent resident) dùng để nhập cảnh.  Lúc nhập cảnh, nhân viên di trú sẽ xác minh lại các chi tiết trong giấy xác minh thường trú và cho phép đương sự nhập cảnh. Đương sự sẽ phải cung cấp địa chỉ của mình cho hải quan để họ gửi thẻ thường trú đến nhà trong vòng 4 đến 5 tuần.  Đương sự có thể đi làm hay đi học ngay sau khi nhập cảnh. Diện bảo lãnh vợ chồng hợp pháp hay sống chung là diện ưu tiên, cho nên thời gian xử lý  hồ sơ nhanh hơn những loại xin nhập cư khác như là diện nhân tài.

2. Thủ tục bảo lãnh vợ chồng có hôn thú hoặc sống chung ở trong Canada

Đơn bảo lãnh đoàn tụ gia đình thông thường phải hoàn tất ở nước ngoài nơi thân nhân cư trú.   Nhưng trong một số trường hợp ngoại lệ, hồ sơ có thể xúc tiến và hoàn tất tại Canada. 

a.  Diện vợ chồng có hôn thú hay sống chung  

Nếu người vợ hay chồng có hôn thú hay sống chung, hoặc các con phụ thuộc của người bảo lãnh đang sống trong Canada, thì thủ tục xin bảo lãnh và nhập cư cho những thân nhân này có thể xúc tiến và hoàn tất trong nội địa.  Trong các mẫu đơn xin bảo lãnh sẽ có mẫu đơn kê khai về quan hệ vợ chồng giữa người bảo lãnh và đương sự. Đồng thời, tất cả những chứng cớ, giấy tờ có thể chứng minh được sự trung thực của mối quan hệ giữa người bảo lãnh và đương sự đều nên nộp kèm với đơn.  quyết định chấp thuận hay bác đơn là tùy vào sở Di Trú Canada có tin sự chân thật của mối quan hệ này hay không Đương sự phải tiếp tục gia hạn thị thực đến khi tư cách thường trú được cấp.     

Sau khi đương sự thông qua khám sức khỏe, thì có thể xin Bảo Hiểm Y Tế.  Một khi có tư cách thường trú, thì đương sự có quyền cư trú, đi làm hay đi học hợp pháp ở Canada và tiếp tục được bảo hiểm y tế.

b. Xin thường trú theo diện nhân đạo

Diện này dành cho những trường hợp vợ hay chồng có hôn thú hay sống chung nhưng không đủ tiêu chuẩn để xin bảo lãnh nhập cư trong nội địa, hoặc không đủ tiêu chuẩn được xin nhập cư dưới các diện di trú khác.

Các trường hợp xin nhân đạo thường là những trường hợp xin tị nạn bị bác, đương sự đã ở tại Canada nhiều năm và đã hòa nhập vào cuộc sống ở Canada,  hoặc trường hợp cha mẹ đến Canada thăm con nhưng vì một số lý do nào đó, họ không thể chia cách với con để trở về nguyên quán vì sự chia cách này sẽ gây khó khăn cho bản thân họ hoặc gia đình đứa con.

Để xin nhân đạo thành công , đương sự phải thuyết phục được Sở Di Trú Canada đồng tình với hoàn cảnh cá nhân đặc biệt của mình, những khó khăn mà mình phải đối mặt là bất thường, không xứng đáng và không cân xứng nếu bị buộc phải trở về nguyên quán để xin nhập cư từ bên ngoài Canada.  Đương sự nên cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về sự khó khăn này. Đơn xin nhân đạo rất phức tạp nhưng rất đặc biệt so với những diện di trú khác, viên chức di trú chỉ dựa vào các tài liệu trình trong đơn để quyết định.

Những yếu tố các viên chức di trú sẽ xem xét khi đưa ra quyết định bao gồm thời gian cư trú ở Canada (càng lâu càng tốt), sự hòa nhập vào đời sống ở Canada, lý do không thể rời Canada có phải ngoài tầm kiểm soát của đương sự, công ăn việc làm ổn định (có thu nhập ổn định), tay nghề ở Canada, trình độ Anh Pháp ngữ, sự hòa nhập vào xã hội, những hoạt động từ thiện và thiện nguyện trong cộng đồng, xã hội và lĩnh vực tôn giáo, thân nhân và gia đình ở Canada, tình trạng tài chánh ở Canada (tiền tiết kiệm trong ngân hàng, tiết kiệm hưu trí (RRSP), những khó khăn cho gia đình ở Canada nếu đương sự bị buộc phải xuất cảnh và sự ảnh hưỡng đến quyền lợi của trẻ em nếu phải rời Canada. 

Lệ phí xin bảo Lãnh

Tiền lệ phí áp dụng đồng nhất cho tất cả hồ sơ bảo lãnh trong và ngoài lãnh thổ Canada( đơn vị tiền tệ : CAD).

Lệ phí thị thực thường trú

 Đương đơn chính $550
 Người phối ngẫu, mỗi người con đi theo (trên 22 tuổi) $550
 Mỗi người con đi theo (dưới 22 tuổi) $150

 

Tiền lệ phí thị thực nộp kèm với đơn xin nhập cư, trong mọi trường hợp đều không được hoàn trả.

Lệ phí nhận quyền thường trú nhân

 Đương đơn chính $490
 Người phối ngẫu $490
 Mỗi người con đi theo                                               Không nộp phí

Lệ phí được hoàn trả nếu đương đơn xin rút hồ sơ.

Quyền khiếu nại

Nếu hồ sơ lãnh thân nhân bị bác, người bảo lãnh có 30 ngày từ ngày nhận được quyết định để xin khiếu nại đến Bộ Khiếu Nại Di Trú (Immigration Appeal Division-IAD).   IAD có thẩm quyền phủ định quyết định trước đó.  Quyết định của Bộ Di Trú được gửi cho người bảo lãnh kèm với đơn xin kháng cáo và địa chỉ của IAD.  Việc kháng cáo là vấn đề pháp lý phức tạp.  Nếu hồ sơ kháng cáo bị bác, người bảo lãnh có thể xin phúc thẩm tư pháp ở tòa Liên Bang Canada.

Nếu đơn xin khiếu nại bị bác vì các đương sự hoặc người bảo lãnh phạm tội hình sự nghiêm trọng (có tiền án phạm tội hình sự ở Canada với án tù 6 tháng trở lên hay có tiền án phạm tội ở nước ngoài nhưng án tội chiếu theo luật Hình Canada sẽ có bản án tối đa 10 năm) hoặc tham gia tổ chức tội phạm, vi phạm nhân quyền và quốc tế hoặc đe dọa an ninh quốc gia, thì người bảo lãnh không thể kháng cáo tại IAD mà phải trực tiếp nộp đơn xin phúc thẩm tư pháp đến Tòa án Liên bang.

Hủy bỏ bảo lãnh

Nếu hủy bỏ trước khi thân nhân được cấp tư cách thường trú:

Việc hủy bỏ bảo lãnh có thể xảy ra khi quan hệ giữa người bảo lãnh và thân nhân được bảo lãnh đổ vỡ.  Khi người bảo lãnh xin hủy đơn bảo lãnh thì đương sự được bảo lãnh đang ở trong Canada nên tư vấn luật sư di trú hoặc trung tâm pháp trợ cộng đồng khi hồ sơ xin nhập cư bị đình chỉ xúc tiến và được yêu cầu rời Canada. Đương sự vẫn còn có cơ hội xin nhập cư theo diện nhân đạo cho dù vấn đề bảo lãnh bị hủy và có thể đương sự từng bị người bảo lãnh ngược đãi về tình dục, thể chất và tinh thần.  Các yếu tố đi kèm có thể là các đóng góp và hội nhập vào cuộc sống ở Canada sau một thời gian sinh sống ở đây, công ăn việc làm, trình độ ngôn ngữ, thân nhân ở Canada và quyền lợi của trẻ em bị ảnh hưởng trong việc hủy đơn bảo lãnh.

Nếu quan hệ đổ vở sau khi thân nhân đã có tư cách thường trú:

Sự đổ vỡ quan hệ giửa người bảo lãnh và đương sự được bảo lãnh sau khi tư cách thường trú đã cấp, thì sự đổ vỡ sẻ không ảnh hưỡng đến tư cách thường trú cho dù người bảo lãnh thông báo cho sở di trú biết về sự đổ vở này.  Nhưng, trong một số trường hợp, Nếu sở di trú tin rằng có sự gian dối trong vấn đề xin nhập cư, thì họ có thể điều tra người nhập cư và có thể dẫn đến thu hồi tư cách thường trú và trục xuất khỏi Canada.  Nếu trường hợp này xảy ra thì nên tư vấn luật sư di trú và cơ quan pháp trợ cộng đồng.   

Trợ cấp xã hội trong nhiệm kỳ bảo lãnh

Người được bảo lãnh không tự động mất quyền hưỡng trợ cấp xã hội.  Trong luật hiện hành ở tỉnh bang Ontario, những người xin trợ cấp trong thời gian nhiệm kỳ bảo lãnh chưa hết hạn có trách nhiệm đòi người bảo lãnh cung cấp tài trợ hay nuôi mình.  Nếu không, họ sẽ bị từ chối. Nếu người bảo lãnh không chịu nuôi thì họ mới được lãnh trợ cấp xã hội. 

Đòi người bảo lãnh hoàn tiền trợ cấp xã hội

Khi đương sự được bảo lãnh nhận tiền trợ cấp xã hội trong thời gian bảo lãnh, theo luật hiện hành ở tỉnh bang Ontario, Bộ Xã Hội sẽ tích cực đòi người bảo lãnh hoàn trả số nợ này bất luận tình trạng tài chính của họ như thế nào.  Bộ Xã Hội sẽ thông báo cho sở di trú biết về sự bội ước bảo lãnh và người bảo lãnh sẽ cấm không được bảo lãnh bất kỳ ai cho đến khi hoàn trả lại toàn số tiền mà thân nhân họ đã nhận từ Bộ Xã Hội trong thời gian bảo lãnh.

Trên đây là giới thiệu tổng quan về chương trình bảo lãng định cư Canada. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp ích được quý Khách hàng trong việc đánh giá hồ sơ của mình. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các thông tin cụ thể cho từng trường hợp.

( Tài liệu tham khảo : Trung Tâm Hướng Dẫn Luật Pháp Hoa – Việt _ Khmer _ Lào )