Nhập cư theo dạng tay nghề là lựa chọn khôn ngoan cho các du học sinh sau thời gian học tại Úc và có ý định tiếp tục lưu trú. Với cách tính điểm của cơ quan di trú Úc, cơ hội nhập cư của bạn hoàn toàn minh bạch và công bằng. Bạn có thể tự tính và tiên liệu trước khả năng thành công khi xin nhập cư theo hình thức này.

Trước tiên , bạn phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu sau :

– Dưới 45 tuổi

– Trình độ tiếng Anh it nhất IELTS 5.5

– Có kinh nghiệm làm việc it nhất 2 năm hoặc theo khóa học tối thiểu 2 năm tại Úc

Bạn có thể tự tính điểm theo bảng tính dưới đây ,với quy định mới bạn phải đạt 60 điểm để đủ diều kiện nhập cư

Tiêu chí  Phân cấp cụ thể Điểm
Tuổi

    

18–24 tuổi 25
25–32 tuổi 30
33–39 tuổi 25
40–44 tuổi 15
45–49 tuổi 0
Trình độ Anh ngữ: Kết quả không được quá 3 năm ngay trước ngày đơn xin visa được nộp IELTS 6.0 đều 4 kỹ năng 0
  IELTS 7.0 đều 4 kỹ năngOET B dành cho sinh viên học các ngành liên quan đến y tế 10
  IELTS 8.0 đều 4 kỹ năngOET B 20
Kinh nghiệm làm việc:  Tối đa 20 điểm được tính cho việc kết hợp kinh nghiệm làm việc trong và ngoài Úc                      Ngoài Úc: kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề mà bạn đề cử hay liên quan chặt chẽ với ngành này  
  • Từ 3 năm nhưng chưa đủ 5 năm  (trong 10 năm vừa qua)
5
  • Từ 5 năm nhưng chưa đủ 7 năm  (trong 10 năm vừa qua)
10
  • Từ 8 năm nhưng chưa đủ 10 năm (trong 10 năm vừa qua)
15
Tại Úc: kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề mà bạn đề cử hay liên quan chặt chẽ với ngành này  
  • Từ 1 năm nhưng chưa đủ 3 năm (trong 10 năm vừa qua)
5
  • Từ 3 năm nhưng chưa đủ 5 năm (trong 10 năm vừa qua)
10
  • Từ 5 năm nhưng chưa đủ 8 năm (trong 10 năm vừa qua)
15
  • Tối thiểu 8 năm đến 10 năm (trong 10 năm vừa qua)
20
Trình độ , bằng cấp ( thời điểm mời nhập cư ) Bằng Tiến sỹ của Úc hay của các cơ sở đào tạo khác được Úc công nhận tương đương 20
Tối thiểu là bằng Cử nhân của Úc hay của các cơ sở đào tạo công nhận tương đương 15
Cao đẳng hoặc chứng chỉ đào tạo nghề học tại Úc 10
Một giải thưởng hay bằng cấp khác được công nhận bởi cơ quan xét duyệt tay nghề 10
Yêu cầu học tập tại Úc ( thời điểm mời nhập cư ) Học tại Úc 2 năm để lấy một hay nhiều bằng cấp Đại học, sau Đại học, Cao đẳng, Chứng chỉ nghề được một cơ sở giáo dục của Úc cấp 5
 Các yếu tố khác ( thời điểm mời nhập cư ) Trình độ ngoại ngữ cộng đồng được công nhận 5
Học ở những vùng được ưu tiên cộng điểm (không bao gồm học trực tuyến 5
Bằng cấp của người phối ngẫu (vợ hoặc chồng) 5
Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên nghiệp tại Úc ( ít nhất 12 tháng ) trong vòng 4 năm ( tính đến thời điểm mời định cư ) 5
Đề cử/Bảo lãnh ( thời điểm mời nhập cư ) Được bang hoặc vùng lãnh thổ bảo lãnh  (chỉ dành cho visa 190) 5
Được bang/ vùng lãnh thổ để cử hoặc được người thân sống và làm việc tại vùng ưu tiên bảo lãnh (chỉ dành cho visa 489) 10