Chương trình định cư tại Úc dành cho người nước ngoài được Chính Phủ Úc quy định rất rõ ràng, phân biệt cụ thể cho từng đối tượng. Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch Úc là cơ quan có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ, ngoài ra để tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi cho đương đơn, các thông tin cơ bản luôn được đăng tải trên các trang web chính thống . Tuy nhiên để hồ sơ xin thị thực nhập cư có tỷ lệ thành công cao việc sắp xếp các thông tin, chứng từ …. cần có sự logic và liền mạch, giúp cơ quan chức năng nắm rõ hơn trường hợp cụ thể của từng đương đơn. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này, Nam Hung ICOS luôn sẵn sàng cùng Quý khách hàng hoàn tất hồ sơ một cách hợp lý nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

 Chúng tôi xin giới thiệu tổng quan về các chương trình nhập cư Úc ( nguồn : Đại Sứ Quán Úc )

ĐỊNH CƯ TỚI ÚC

Thông tin đầy đủ về Định cư tới Úc có trên trang web của Bộ Nhập cư và Quốc tịch (DIAC). Quí vị cũng có thể tham khảo thông tin tại các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVACs) tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Xem: Migrating to Australia

   Chương trình định cư 

Có hai chương trình dành cho những người muốn sang Úc sinh sống lâu dài. Một là chương trình định cư bao gồm:

  • Diện định cư theo tay nghề, gồm một số loại dành cho những người có kỹ năng nghề nghiệp cụ thể, tài nghệ xuất chúng hoặc có khả năng kinh doanh;
  • Diện định cư gia đình, dành cho những người có thân nhân mang quốc tịch Úc hoặc là thường trú nhân ở Úc;
  • Diện di cư đặc biệt, dành cho những người đã từng mang quốc tịch hoặc thường trú nhân muốn quay trở về Úc, hoặc dành cho một số người New Zealand.

Chương trình định cư của năm 2004-05 có 120,000 chỗ cho những người di cư, tập trung chủ yếu vào việc thu hút những người có kỹ năng và những người đồng ý sống ở những vùng ngoại ô của Úc.

   Chương trình nhân đạo 

Chương trình thứ hai là chương trình riêng về nhân đạo, được thiết lập cho những người tị nạn và những người cần can thiệp nhân đạo đặc biệt.

Một phần chủ yếu của chương trình nhân đạo là chương trình tái định cư ở nước ngoài, hỗ trợ những người cần can thiệp nhân đạo ở nước ngoài mà việc tái định cư ở một nước khác là sự lựa chọn duy nhất của họ.

Chương trình bảo vệ ở trong nước dành cho những người hiện đang ở Úc nhưng đã đến Úc bằng thị thực tạm trú hoặc bằng con đường bất hợp pháp và những người này xin sự bảo vệ của Úc.

Chương trình nhân đạo của năm 2004-05 có 13,000 chỗ.

ĐỊNH CƯ THEO DIỆN CHA MẸ

Những người là Cha/Mẹ có thể định cư tới Úc nếu họ có con tại Úc mang quốc tịch Úc, là thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand phù hợp. Thông tin về việc Định cư tới Úc có trên trang web chủ của DIAC.

Xem: Migrating to Australia

Tất cả các đơn xin của những người là Cha/Mẹ sinh sống ở ngoài nước Úc đều phải nộp và xét tại Trung tâm xét duyệt định cư theo diện Cha/Mẹ tại Perth (POPC). Kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2009, POPC được đổi tên thành Trung tâm xét duyệt thị thực diện Cha/Mẹ (PVC), đồng thời trung tâm này cũng chuyển đến địa điểm mới. Do đó, các đơn xin thị thực theo diện Cha/Mẹ “ở ngoài nước Úc”:

  • diện thị thực 103;
  • diện thị thực 173 (tạm thời); và
  • diện thị thực 143 (định cư)  

đều phải gửi đến hộp thư bưu điện:

Parent Visa Centre (Trung tâm xét duyệt thị thực diện Cha/Mẹ)

Locked Bag 7

NORTHBRIDGE WA 6865

hoặc

bằng đường chuyển phát

Parent Visa Centre (Trung tâm xét duyệt thị thực diện Cha/Mẹ)

Wellington Central

Level 3

836 Wellington Street

WEST PERTH WA 6005

PVC là văn phòng xét đơn chuyên dụng với các điểm liên hệ bằng thư điện tử (e-mail), fax và điện thoại dễ tiếp cận cho đương đơn và người bảo lãnh.

Tất cả các thông tin về đơn xin thị thực theo diện Cha/Mẹ ở ngoài nước Úc được lưu giữ ở Perth; các văn phòng khác của DIAC ở Úc hoặc ở nước ngoài đều không thể tiếp cận được các thông tin này. 

Nếu quí vị có câu hỏi / yêu cầu liên quan đến diện thị thực này xin vui lòng liên hệ PVC. 

Liên hệ với PVC:

Số điện thoại: 9.00 sáng – 4.00 chiều Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm & Thứ Sáu 9.00 sáng – 1.00 chiều Thứ Tư 1800 180 303 (gọi tại Úc) +61 1300 652 421 (gọi từ ngoài Úc)

Số Fax: (08) 9415 9590

Địa chỉ Email: http://parents@immi.gov.au

Phương thức liên hệ tốt nhất là qua đường email. Văn phòng PVC cố gắng giải đáp các thắc mắc trong vòng một vài ngày kể từ khi nhận được các câu hỏi.

THỊ THỰC ĐỊNH CƯ THEO DIỆN KẾT HÔN/ĐÍNH HÔN/HÔN PHỐI CÙNG PHÁI 

Thông tin này được cung cấp để hỗ trợ quí vị hoàn chỉnh hồ sơ xin thị thực tại Việt Nam. Quí vị cũng phải đọc thông tin hướng dẫn về việc Định cư tới Úc trên trang web chủ của DIAC.

Xem: Migrating to Australia

Thông tin này dành cho những quí vị muốn đi định cư tới Úc theo diện Vợ chồng/Vợ chồng tương lai (Hôn phu/Hôn thê), hoặc người Hôn phối cùng phái của công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân Niu Di Lân phù hợp. Quí vị nên đọc Booklet 1, Partner Migration (Quyển 1- Định cư theo diện Kết hôn/Đính hôn/Hôn phối cùng phái).

Quyển này có thể được tải chép miễn phí từ trang web của DIAC hoặc mua tại AVACs.

Xem: Forms and Booklets

Tờ thông tin chi tiết và danh sách những giấy tờ cần nộp để giúp quí vị hoàn chỉnh hồ sơ xin thị thực tại Việt Nam có trên trang web sau.

Xem: Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ Xin Thị Thực Định Cư Theo Diện Kết Hôn/Đính Hôn/Hôn phối cùng phái   

THỊ THỰC ĐỊNH CƯ THEO DIỆN CHA MẸ BẢO LÃNH CON

Thông tin này được cung cấp để hỗ trợ quí vị hoàn chỉnh hồ sơ xin thị thực tại Việt Nam. Quí vị cũng phải đọc thông tin hướng dẫn về Định cư tới Úc trên trang web chủ của DIAC.

Xem: Migrating to Australia

Thông tin này dành cho những quí vị muốn đi định cư tại Úc theo diện Con đẻ/Con nuôi/Con riêng và diện Thân nhân mồ côi của công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân Niu Di Lân phù hợp. Quí vị nên đọc Booklet 2, Child Migration (Quyển 2 – Định cư theo diện cha mẹ bảo lãnh con). Quyển này có thể được tải chép miễn phí từ trang web của DIAC hoặc mua tại AVACs. 

Xem: Forms and Booklets

Tờ thông tin chi tiết và danh sách những giấy tờ cần nộp để giúp quí vị hoàn chỉnh hồ sơ xin thị thực tại Việt Nam có trên trang web sau.

Xem: Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ Xin Thị Thực Định Cư Theo Diện Cha Mẹ Bảo Lãnh Con   

THỊ THỰC ĐỊNH CƯ THEO DIỆN THÂN NHÂN KHÁC

Thông tin này được cung cấp để hỗ trợ quí vị hoàn chỉnh hồ sơ xin thị thực tại Việt Nam. Quí vị cũng phải đọc thông tin hướng dẫn về việc Định cư tới Úc trên trang web chủ của DIAC.

Xem: Migrating to Australia

Thông tin này dành cho những quí vị muốn đi định cư tới Úc theo diện Thân nhân lớn tuổi phụ thuộc/Thân nhân còn lại cuối cùng/hoặc Người chăm sóc của công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân Niu Di Lân phù hợp. Quí vị nên đọc Booklet 4, Other Family Migration (Quyển 4 – Định cư theo diện Thân nhân khác).Quyển này có thể được tải chép miễn phí từ trang web của DIAC hoặc mua tại AVACs.

Xem: Forms and Booklets

Tờ thông tin chi tiết và danh sách những giấy tờ cần nộp để giúp quí vị hoàn chỉnh hồ sơ xin thị thực tại Việt Nam có trên trang web sau.

Xem: Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ Xin Thị Thực Định Cư Theo Diện Thân Nhân Khác

ĐỊNH CƯ THEO NGÀNH NGHỀ

Chương trình định cư theo diện ngành nghề chung hướng đến những đối tượng có tay nghề cao, dưới 45 tuổi, có trình độ tiếng Anh cao và sẽ nhanh chóng đóng góp cho nền kinh tế Úc. Thông tin hướng dẫn về Định cư tới Úc có trên trang web chủ của DIAC.

Xem: Migrating to Australia

Quí vị nên đọc Booklet 6, General Skilled Migration (Quyển 6 – Định cư theo diện ngành nghề).Quyển này có thể được tải chép miễn phí từ trang web của DIAC hoặc mua tại AVACs.

Xem: Forms and Booklets

Tất cả các đơn xin thị thực định cư theo ngành nghề chung của những người đang ở ngoài nước Úc cũng như tại Úc đều PHẢI gửi đến địa chỉ duy nhất sau đây:

Bằng đường gửi thư:

Adelaide Skilled Processing Centre DIAC GPO Box 1638 Adelaide SA 5001 AUSTRALIA

Bằng đường chuyển phát:

Adelaide Skilled Processing Centre

DIAC

1st Floor, 55 Currie Street

Adelaide SA 5000

AUSTRALIA

Giải đáp các câu hỏi:

Điện thoại: 61 1300 364 613 Fax: 61 8 8237 6629

Last updated 09 December 2009